Integritetspolicy

Tack för att du väljer Konditori Genuin för dina konditoribehov. Vi värdesätter ditt förtroende och tar integritet på stort allvar. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder vår webbplats och våra tjänster.

1. Insamlad information: Vi samlar in personlig information, inklusive e-postadress, när du gör en beställning hos oss. Vi kan även samla in andra relevanta uppgifter för att utföra din beställning på ett effektivt sätt.

2. Användning av information: Vi använder den information vi samlar in för att behandla och leverera dina beställningar samt för att kommunicera med dig angående din beställning och eventuella relaterade ärenden.

3. Delning av information: Vi delar inte din personliga information med tredje parter för marknadsföringsändamål eller andra ändamål utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det är nödvändigt för att fullfölja din beställning (t.ex. med leveranspartners).

4. Dataskydd: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förändring, radering eller förlust.

5. Radering av information: Vi raderar din personliga information från våra system varje månad för att säkerställa att endast nödvändig information behålls under en begränsad tid.

6. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av eller radering av din personliga information som vi har om dig. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@konditorigenuin.se

7. Ändringar i policyn: Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft omedelbart efter publicering.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår insamling och användning av din personliga information enligt denna integritetspolicy. Tack för att du litar på Konditori Genuin med din integritet!